CÁC SẢN PHẨM MỚI

? KI?N CHUY?N GIA

piglet2
Ti?n s? Nishimura ¨C Nh?t b?n

¡°T?i Nh?t B?n, ch¨²ng t?i ?? l¨¤m nghi¨ºn c?u, sau 16 tu?n s? d?ng vi¨ºn u?ng DHC (Nh?t B?n) v¨¤ khi k?t h?p tr? li?u th¨¬ l??ng ph?n c¨¢c ch?t vitamin trong c? th? do thi?u b¨´ h¨¤ng ng¨¤y ???c b? sung, gi¨²p t?ng c??ng s?c kh?e, tr? h¨®a l¨¤n da

S?C KH?E V? CU?C S?NG

recepe-of-the-day2

C¨´ng ng??i m?u Th¨²y H?nh n¨®i v? s? c?n thi?t c?a DHC Nh?t B?n, nh?ng sai l?m khi s? d?ng vitamin trong th?c ?n h¨¤ng ng¨¤y v¨¤ t¨¢c d?ng ??c bi?t c?a vi¨ºn u?ng DHC Vitamin trong ¡°S?c kh?e v¨¤ Cu?c s?ng¡±, ph¨¢t s¨®ng tr¨ºn VTV2

T? L? THI?U VITAMIN

Tr? em 35%
Ng??i ch?i th? thao74%
Ph? n? mang thai82%
Ng??i cao tu?i86%

DHC Nh?t B?n - m?t s?n ph?m AN TO?N ¨C HI?U QU? ¨C KINH T? ¨C ?? ???c ng??i d?n Nh?t B?n v? c¨´ng ?a chu?ng